IKC De Wielen

Contact

Wij zijn sinds 1 augustus 2019 een Integraal Kind Centrum. In ons gebouw vindt u dagopvanggroepen, een peuterspeelgroep, buitenschoolse opvang en een openbare basisschool. Ons IKC biedt kinderen van 0 t/m 13 jaar een veilige, vertrouwde leeromgeving waarin onderwijs, opvoeding en ontspanning hand in hand gaan. 

Basisschool de Wielen maakt deel uit van stichting OPOPS en telt op dit moment 95 leerlingen (teldatum 01-10-2021). Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Ben Biesheuvel.
 

IKC De Wielen
P. Zandtstraat 1-3
3354 AT Papendrecht
078 6440183

Directeur:
Ben Biesheuvel
b.biesheuvel@obsdewielen.nl
078 6440183

Intern begeleider:
Heidi Woerlee
ibdewielen@obsdewielen.nl
078 6440183

Ouderraad:
Jelmer Guiaux

Medezeggenschapsraad:
Brigitte van Roon

Bestuursmanager OPOPS:
mevr. C. J. Ligt
Zuidkil 57
3356 DA Papendrecht
078 6449880

Wasko
078 7112618
wielen@wasko.nl
        
                                                              

                                                                                                        

 

Informatie nieuwe ouders

De keuze voor kinderopvang, peuterspeelzaal of basisonderwijs is een spannende keuze voor ouders. Wij vinden het belangrijk om daar vanaf het eerste contact samen met u goed over te praten. U wilt het beste voor uw kind! De samenwerking tussen ouders en leidsters en leerkrachten kunnen we vanaf het begin samen opbouwen. Daarom willen we juist die beginfase zo zorgvuldig mogelijk vormgeven.