IKC De Wielen

Kwink

Op IKC de Wielen werken we met de methode Kwink aan sociaal emotionele vorming.
Wij vinden het verwerven van kennis belangrijk maar denken dat dit niet mogelijk is zonder dat een leerling zich prettig voelt. Door Sociaal-emotioneel leren krijgen leerlingen handvaten zodat ze beter kunnen omgaan met zichzelf en de ander.
Door het aanbod aan de leerlingen ontstaat er een positieve en veilige sfeer op school waarin bijvoorbeeld pesten voorkomen kan worden. 

Kwink is een online-methode voor sociaal-emotioneel leren. Wij maken gebruik van de methode in de groepen 1 t/m 8.  Kwink is gebaseerd op wetenschappelijke inzichten en richt zich op preventie (van bijvoorbeeld pesten op school) en de kracht van een veilige groep. 
In de lessen wordt gebruik gemaakt van Kwinkslagen: vaste strategieën die kinderen direct kunnen toepassen in bepaalde situaties.
Daarnaast richt Kwink zich op emotie-woorden. Wij vinden dit een belangrijk onderdeel omdat wij denken dat het hebben van een emotiewoordenschat van belang is. Hoe genuanceerder een kind zijn emoties kan benoemen, hoe beter een ander zijn emoties en gedrag kan invoelen en/of begrijpen. Door de juiste emotiewoorden te gebruiken kun je aan jezelf en anderen duidelijk maken hoe je je voelt en waarom je je op een bepaalde manier gedraagt. Daardoor neemt de kans op misverstanden en conflicten af en verloopt de interactie met anderen beter. Kwink heeft ook een aanbod voor ouders, zodat ouders thuis bij de aanpak kunnen aansluiten.
Op de onderstaande website vindt u meer informatie hierover.  

https://www.kwinkopschool.nl/wat-is-kwink/voor-ouders

Informatie nieuwe ouders

De keuze voor kinderopvang, peuterspeelzaal of basisonderwijs is een spannende keuze voor ouders. Wij vinden het belangrijk om daar vanaf het eerste contact samen met u goed over te praten. U wilt het beste voor uw kind! De samenwerking tussen ouders en leidsters en leerkrachten kunnen we vanaf het begin samen opbouwen. Daarom willen we juist die beginfase zo zorgvuldig mogelijk vormgeven.