IKC De Wielen

Rots en Water

Rots en Water
Een aantal teamleden heeft een driedaagse training gevolgd om de lessen Rots en Water te kunnen geven. Rots en Water is een weerbaarheidstraining die kinderen leert om sterker in hun schoenen te staan, voor zichzelf op te komen en meer zelfvertrouwen te hebben.

Rots staat voor kracht en onverzettelijkheid, is naar binnen gericht en betekent niets aantrekken van de ander: weten waar je voor staat en dat ook doen.

Water staat voor vriendschap, respect en communicatie, is naar buiten gericht en betekent samenwerken met andere mensen: soepel in de stroom van het leven meegaan.

Tijdens de lessen voelen de kinderen waar een grens ligt.

En dit voelen, diep van binnen, of iets klopt of niet klopt, daar gaat het uiteindelijk om. Daar zit dan ook de weerbaarheid, het op jezelf durven te vertrouwen.

De weerbaarheidstraining bestaat uit onderdelen die verdeeld worden over de lessen met speciale Rots en Wateroefeningen: fysieke weerbaarheid, mentale kracht, sociale kracht en verbale kracht. Het gaat tijdens de lessen niet om resultaten (winnen/verliezen), maar om de ervaring en de bewustwording. Gedurende het gehele schooljaar geven wij de lessen Rots en Water in alle groepen.

Informatie nieuwe ouders

De keuze voor kinderopvang, peuterspeelzaal of basisonderwijs is een spannende keuze voor ouders. Wij vinden het belangrijk om daar vanaf het eerste contact samen met u goed over te praten. U wilt het beste voor uw kind! De samenwerking tussen ouders en leidsters en leerkrachten kunnen we vanaf het begin samen opbouwen. Daarom willen we juist die beginfase zo zorgvuldig mogelijk vormgeven.