IKC De Wielen

Gedragscode

Om te waarborgen dat scholen voldoende aandacht besteden aan die mentale veiligheidsaspecten, adviseert de minister van onderwijs scholen een zogenaamde gedragscode op te stellen. Een volwaardige gedragscode bevat algemene gedragsregels voor in en om de school, maar ook gedragsregels voor bijvoorbeeld taalgebruik, kleedgedrag en gsm- en internetgebruik. Door het vastleggen van deze afspraken in een gedragscode ontstaat duidelijkheid en hebben alle partijen houvast. De wijze waarop leerkrachten, OOP, stagiaires, ouders en overigen met leerlingen en met elkaar omgaan op genoemde terreinen, bepaalt mede de schoolcultuur. Een goed pedagogisch klimaat krijgt binnen deze schoolcultuur pas echt vorm als er bij de verschillende aandachtsterreinen duidelijke afspraken worden gemaakt. Deze gedragscode is besproken binnen het Directieberaad en de GMR. 

Via deze weg kunt u de volledige gedragscode lezen: https://mobilecms.blob.core.windows.net/appfiles/app_2820/File/Definitieve_Gedragscode_OPOPS.pdf

Informatie nieuwe ouders

De keuze voor kinderopvang, peuterspeelzaal of basisonderwijs is een spannende keuze voor ouders. Wij vinden het belangrijk om daar vanaf het eerste contact samen met u goed over te praten. U wilt het beste voor uw kind! De samenwerking tussen ouders en leidsters en leerkrachten kunnen we vanaf het begin samen opbouwen. Daarom willen we juist die beginfase zo zorgvuldig mogelijk vormgeven.