IKC De Wielen

Schoolgids, Schoolplan en Jaarverslag

Op deze pagina vindt u de schoolgids van het schooljaar 2023 - 2024, het schoolplan van 2020 - 2024 en het jaarverslag van 2022 - 2023.

U kunt de schoolgids of het schoolplan openen door op de onderstaande link te klikken.

Download de schoolgids 2023 - 2024

Download het schoolplan 2020- 2024.

Download het school ondersteuningsprofiel 

Download het jaarverslag 2022 - 2023

Informatie nieuwe ouders

De keuze voor kinderopvang, peuterspeelzaal of basisonderwijs is een spannende keuze voor ouders. Wij vinden het belangrijk om daar vanaf het eerste contact samen met u goed over te praten. U wilt het beste voor uw kind! De samenwerking tussen ouders en leidsters en leerkrachten kunnen we vanaf het begin samen opbouwen. Daarom willen we juist die beginfase zo zorgvuldig mogelijk vormgeven.