IKC De Wielen

Mediawijsheid

Mediawijsheid is de verzameling van competenties die je nodig hebt om actief en bewust deel te nemen aan onze mediasamenleving. Iedere leerling moet leren om slim en verantwoord om te kunnen gaan met online en offline media. Zij moeten daarbij doorhebben hoe media het dagelijkse leven beïnvloeden en hoe zij er het beste uit kunt halen - voor zichzelf en voor anderen. Er zijn vanuit Mediawijzer.net competenties opgesteld waardoor het begrip mediawijsheid nog veel duidelijker wordt.

Hieronder vindt u de verzameling van competenties:

1. Inzicht hebben in de medialisering van de samenleving

2. Begrijpen hoe media wordt gemaakt

3. Zien hoe media de werkelijkheid kleuren

4. Apparaten, software en toepassingen gebruiken

5. Oriënteren binnen mediaomgevingen

6. Informatie vinden en verwerken

7. Creëren van content

8. Participeren in sociale netwerken

9. Reflecteren op het eigen mediagebruik

10.Doelen realiseren met media

Office 365
Via office 365 kunnen de kinderen op school en thuis werken aan werkstukken, presentaties en spreekbeurten. De kinderen van groep 6 t/m 8 hebben een eigen account.
 

Bee-Bot
De kinderen oefenen met de Bee-Bot niet alleen het programmeren, maar ze leren tegelijkertijd ook kleuren en vormen en ze krijgen oefeningen met betrekking tot fonemisch (bijv. auditieve synthese en analyse) en gecijferd bewustzijn (bijv. cijfersymbolen, telrij, hoeveelheden). Verder wordt er gewerkt aan het uitbreiden van de woordenschat.Ipads
De Ipads worden ingezet voor het maken van foto's en films, waarmee we werken aan de competenties van mediawijsheid. 
De kleuters werken ook graag op de IPad. Spelenderwijs leren zij met de apps de taal- en rekenvoorwaarden, zoals bv. oefenen met tellen, de begrippen, de letters en de woordenschat.

Snappet is het grootste digitale onderwijsplatform van Nederland. De kinderen werken op een tablet aan de vakgebieden taal, rekenen, spelling en begrijpend lezen. De opdrachten worden gelijk door het systeem nagekeken, waardoor er directe feedback plaatsvindt. De leerlingen kunnen ook gedifferentieerd, gepersonaliseerd en adaptief werken. Voor meer informatie: https://nl.snappet.org

Informatie nieuwe ouders

De keuze voor kinderopvang, peuterspeelzaal of basisonderwijs is een spannende keuze voor ouders. Wij vinden het belangrijk om daar vanaf het eerste contact samen met u goed over te praten. U wilt het beste voor uw kind! De samenwerking tussen ouders en leidsters en leerkrachten kunnen we vanaf het begin samen opbouwen. Daarom willen we juist die beginfase zo zorgvuldig mogelijk vormgeven.