IKC De Wielen

Ouderraad

De Kinderboekenweek, Sinterklaas, Kerst, Koningsspelen, Schoolreis, Avondvierdaagse, het afscheid van groep 8… Deze activiteiten kunnen we alleen maar organiseren dankzij de hulp van onze ouderraad (O.R.). De ouderraad van IKC De Wielen werkt nauw samen met de leerkrachten en ondersteunt hen waar nodig. We zijn als school heel blij met deze actieve groep en hebben veel waardering voor hun werk.
Ieder jaar stelt de ouderraad de ouders op de hoogte van hun activiteiten. De activiteiten worden geëvalueerd en jaarlijks legt de O.R. verantwoording af over de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage. Tijdens de jaarvergadering bent u van harte welkom om uw vragen te stellen en de begroting goed te keuren.

Zes keer per schooljaar vergadert de ouderraad. De directeur van De Wielen (Ben Biesheuvel) en een afvaardiging van het team (schooljaar 2022- 2023 Heidi Woerlee) wonen de vergaderingen bij. Elke activiteit kent een eigen commissie binnen de ouderraad. Ze komen bijeen wanneer dit nodig is voor de organisatie van een activiteit. Soms is er bij een activiteit nog extra hulp nodig. Per mail of via BasisOnline ontvangt u hiervoor dan een oproep. Ook leest u in de maandelijkse nieuwsbrief, het Wielennieuws, over de activiteiten die geweest zijn of nog op de planning staan.

Vanuit elke groep zit minimaal één ouder in de ouderraad zodat er goede vertegenwoordiging is.
Heeft u vragen, spreek dan één van de leden aan of neem per e-mail contact op: orobsdewielen@gmail.com.

Samenstelling ouderraad         

Voorzitter:        
Inge Spier
Jelmer Guiaux

Penningmeester:
Gina van Bommel

Secretaris:
Cindy den Breejen 
 

Leden:
Maurits Bliekendaal
Annemarie Meeuwisse
Brigit Sanders
Maurice de Rijk
Ylonne Guiaux

Informatie nieuwe ouders

De keuze voor kinderopvang, peuterspeelzaal of basisonderwijs is een spannende keuze voor ouders. Wij vinden het belangrijk om daar vanaf het eerste contact samen met u goed over te praten. U wilt het beste voor uw kind! De samenwerking tussen ouders en leidsters en leerkrachten kunnen we vanaf het begin samen opbouwen. Daarom willen we juist die beginfase zo zorgvuldig mogelijk vormgeven.