IKC De Wielen

Visie & Missie

Meer informatie

De Wielen is een openbare school welke valt onder het bevoegd gezag van de stichting Openbaar Primair Onderwijs Papendrecht en Sliedrecht. Als openbare onderwijsorganisatie geloven wij in een pluriforme samenleving waar mensen, ongeacht hun herkomst, samen leven en samen vorm geven aan die samenleving. Hiervoor is wederzijds respect en betrokkenheid bij elkaar nodig.
Binnen die samenleving heeft ieder kind recht op goed onderwijs.
Missie
Basisschool De Wielen is een school, waar leerlingen zich in een veilige omgeving op eigen niveau kunnen ontwikkelen, gebruik makend van eigentijdse leermiddelen en begeleiding door toegewijde en deskundige leerkrachten. De school gebruikt hiervoor de mission statement:

"De Wielen, meer dan goed onderwijs"

Visie 
Wij zijn er van overtuigd, dat "meer dan goed onderwijs" vorm krijgt door leerkrachten die er alles aan doen om kinderen tot leren te brengen. Samenwerken door leerkrachten is hierbij een essentieel onderdeel. Samenwerken aan een optimaal onderwijsaanbod, dat toegesneden is op wat onze leerlingen nodig hebben. Daarbij hoort ook samenwerking met de BSO en peuterspeelzaal om te werken vanuit een doorgaande lijn in aanbod en pedagogisch klimaat. Zo realiseren wij een hoog leerrendement in een veilige leeromgeving.
Als uitgangspunt hanteren wij de volgende kernwaarden:
· Ieder kind uniek
· Samenwerking
· Positieve benadering
· Respectvol omgaan met elkaar
· Een veilige leeromgeving


 

 

Informatie nieuwe ouders

De keuze voor kinderopvang, peuterspeelzaal of basisonderwijs is een spannende keuze voor ouders. Wij vinden het belangrijk om daar vanaf het eerste contact samen met u goed over te praten. U wilt het beste voor uw kind! De samenwerking tussen ouders en leidsters en leerkrachten kunnen we vanaf het begin samen opbouwen. Daarom willen we juist die beginfase zo zorgvuldig mogelijk vormgeven.