IKC De Wielen

Visie & Missie

Visie
Basisschool De Wielen is een school, waar leerlingen zich in een veilige omgeving op eigen niveau kunnen ontwikkelen, gebruik makend van eigentijdste leermiddelen en begeleiding door toegewijde en deskundige leerkrachten. De school gebruikt hiervoor de mission statement:

"De Wielen, meer dan goed onderwijs"

Missie
Wij zijn er van overtuigd, dat "meer dan goed onderwijs" vorm krijgt door leerkrachten die er alles aan doen om kinderen tot leren te brengen. Samenwerken door leerkrachten is hierbij een essentieel onderdeel. Samenwerken aan een optimaal onderwijsaanbod, dat toegesneden is op wat onze leerlingen nodig hebben. Daarbij hoort ook samenwerking met de BSO en peuterspeelzaal om te werken vanuit een doorgaande lijn in aanbod en pedagogisch klimaat. Zo realiseren wij een hoog leerrendement in een veilige leeromgeving.

Als uitgangspunt hanteren wij de volgende kernwaarden:

· Ieder kind uniek

· Samenwerking

· Positieve benadering

· Respectvol omgaan met elkaar

· Een veilige leeromgeving

Informatie nieuwe ouders

De keuze voor kinderopvang, peuterspeelzaal of basisonderwijs is een spannende keuze voor ouders. Wij vinden het belangrijk om daar vanaf het eerste contact samen met u goed over te praten. U wilt het beste voor uw kind! De samenwerking tussen ouders en leidsters en leerkrachten kunnen we vanaf het begin samen opbouwen. Daarom willen we juist die beginfase zo zorgvuldig mogelijk vormgeven.