IKC De Wielen

Vakantie en studiedagen

Onderstaand kunt u de vakanties en studiedagen vinden van het schooljaar 2023/ 2024.
Tijdens de onderstaande studiedagen zijn de leerlingen vrij.
 
studiedag maandag 18 september 2023
 
herfstvakantie 16 t/m 22 oktober 2023
 
studiedag maandag 13 november 2023
 
Sinterklaasviering dinsdag 5 december 2023 's middags vrij
 
studiemiddag    vrijdag 22 december 2023 's middags vrij
 
kerstvakantie 25 december 2023 t/m 7 januari 2024 
 
studiedag vrijdag 16 februari 2024
 
voorjaarsvakantie 19 t/m 25 februari 2024
 
studiedag maandag 11 maart 2024 
 
Pasen 29 maart t/m 1 april 2024
 
studiedag                                        dinsdag 2 april 2024
 
studiemiddag                     vrijdag 26 april 2024 vanaf 13 uur vrij. 
 
meivakantie 29 april t/m 12 mei 2024
 
Pinkstervakantie     20 mei t/m 26 mei 2024
 
studiedag maandag 1 juli 2024 
 
studiemiddag vrijdag 12 juli 2024 's middags vrij
 
zomervakantie 15 juli t/m 25 augustus 2024
 
   

Informatie nieuwe ouders

De keuze voor kinderopvang, peuterspeelzaal of basisonderwijs is een spannende keuze voor ouders. Wij vinden het belangrijk om daar vanaf het eerste contact samen met u goed over te praten. U wilt het beste voor uw kind! De samenwerking tussen ouders en leidsters en leerkrachten kunnen we vanaf het begin samen opbouwen. Daarom willen we juist die beginfase zo zorgvuldig mogelijk vormgeven.